. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby

Policie ČR
Okresní ředitelství
Služba kriminální policie a vyšetřování
400 67 Ústí n. L.

ČTS: ORUL-1885/SKPV1-2004

na vědomí: Justiční kanál a další sdělovací prostředky

9. 5. 2005

Vyjádření ke znaleckému vyšetření dne 5. 5. 2005 u privátního psychiatra MUDr. Mališe

Na základě opatření policejního komisaře ze dne 12. 4. 2005 a pozvánky znalce Mališe ze dne 21. 4. 2005 jsem se dne 5. 5. 2005 přesně v požadovanou 15. hodinu dostavil na pracoviště znalce - Privátní psychiatrii Děčín, Maroldova 5.

Před ordinací znalce čekali v tu dobu 4 pacienti na chodbě a na klice dveří ordinace byla připevněna cedulka, kterou jsem si vyložil jako žádost o nerušení. Z tohoto důvodu a i proto, že z ordinace bylo slyšet probíhající vyšetřování nějakého pacienta, jsem si sedl proti dveřím a trpělivě čekal, až můj vyžádaný příchod někdo zaznamená. Asi v 15.15 hodin vyšla jedna pacientka a při vcházení druhé pacientky do ordinace jsem sestru upozornil, že jsem se dostavil na základě pozvání. Ona mi vydala jen pokyn, abych si připravil občaský průkaz. Asi v 15.25 hodin mne sestra vyzvala ke vstupu do ordinace a předložila mi k vyplnění Ravenův test inteligence. Sestrou určený testový arch jsem ochotně vyplnil a tiše jsem opět čekal, až znalec ukončí vyšetřování pacientky. Asi v 15.30 hodin jsem přišel na řadu já.

Vzhledem k tomu, že jsem byl "pozván" na 15. hodinu a cestoval jsem přibližně 3 hodiny ze vzdálenosti 130 km a již téměř půl hodiny jsem zbytečně čekal, očekával bych, že se mi znalec nebo alespoň jeho pomocný personál omluví za zdržení a za to, že znalecké zkoumání mého duševního stavu se bude odehrávat uprostřed běžné ordinační rutiny privátní psychiatrie (pacienti na chodbě čekali i při mém odchodu). Toho jsem se ovšem nedočkal, zřejmě to bylo pod rozlišovací úrovní pana privátního primáře.

Po pozdravu se znalcem jsem byl tázán, zda vím, proč jsem tam, či zda s vyšetřením souhlasím. Na to jsem znalce upozornil, že to samozřejmě vím a že můj souhlas není v dané situaci rozhodující, jestliže zkoumání mého duševního stavu nařídil komisař státní policie. Posléze mi znalec položil další otázky, které se týkaly mého osobního a soukromého života a soukromého života dalších lidí. Ochotně jsem mu na tyto otázky odpověděl tak, že mám právo si chránit své soukromí a totéž právo mají i další osoby, na něž se mně znalec ptal; dodávám, že jsem neměl předchozí souhlas znalcovými otázkami dotčených osob, abych o jejich osobním životě cokoliv sděloval třetím osobám, včetně privátních psychiatrů určených státní policií.

Vzhledem k tomu, že znalec zřejmě neslyšel z mých úst takové odpovědi, které slyšet chtěl a dle mého názoru především proto, že před ordinací čekalo stále několik pacientů(!), zkoumání mého duševního stavu rychle sám ukončil s tím, že mne - dle mého názoru výhružně - seznámil s tím, že bych mohl být žádán o ústavní vyšetření. V tomto směru preventivně upozorňuji, že sám znalec výslovně potvrdil, že jsem se dostavil a že jsem mu odpovídal na jeho otázky.

Přikládám dále zvukový záznam našeho rozhovoru včetně jeho přepisu; videozáznam jsem poskytl media serveru Justiční kanál.

Pro ukojení žádostivosti represivních struktur státní policie a státního zastupitelství a jejich dojemné péče o můj duševní stav přikládám dále Zprávu o mém psychologickém vyšetření klinickým psychologem a soudním znalcem PhDr. Vladimírem Fiedlerem a Odborné psychiatrické vyjádření prim. MUDr. Jiřího Švarce, Ph.D., taktéž soudního znalce.

Podle důkladného psychologického vyšetření a závěrů PhDr. Fiedlera jsem výrazně nadprůměrně inteligentní, má osobnost se jeví jako průměrně dobře komponovaná, bez příznaků psychopatologie či výrazných odchylek od populačního průměru. Projevuje se mé vyrovnané povahové ladění, spíše klidnější a mírný projev, dobrá úroveň sociálních kontaktů a vztahů, emocionální stabilita, věku přiměřená míra psychické zralosti, tendence k seberozvoji a vytrvalost, nadprůměrná úroveň kreativity (tvořivosti), dobrá úroveň sebekritičnosti a vyšší úroveň psychické vitality a aktivity. Vyjádřena je také nadprůměrně dobrá úroveň vychovných a pečovatelských vlastností a schopností, a také prosociální tendence, zejména snaha být nápomocen druhým osobám. Podle prim. MUDr. Jiřího Švarce, Ph.D., netrpím žádnou psychickou ani osobnostní poruchou, jsem člověk klidný, nadprůměrně inteligentní, precizní a cílevědomý. Mám zkrátka všechny předpoklady proto, aby proti mně represivní státní struktury kromě úmyslného kriminalizování ještě vesele zneužívaly psychiatrii.

Státní policii a dalším strukturám trestní represe bych byl přesto vděčen, pokud by se dalších šikanózních "opatření" proti mé osobě zdržely; kromě promrhaných mnoha hodin času jsem na cestu za znalcem Mališem vynaložil značné finanční částky. Při vyčíslení nákladů na jízdu mým vozem Fiat 126p podle zákona o cestovních náhradách (z mého bydliště do Děčína veřejný autobus, vlak ani parník pravidelně nejezdí), jde o částku přibližně 1 300,- Kč.

Luboš Patera