. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...
Znělku spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.

Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod

Sledujte výkon práva v českých zemích,

sledujte Justiční kanál !

www.justicetv.cz

Causy, reportáže, rozhovory, excesy právních struktur...

Šíření obsahu těchto stránek s uvedením zdroje vítáno.

Své náměty pište na
info@justicetv.cz


Většina lidí justici nedůvěřuje, ostatní u soudu ještě nebyli...


Ministr spravedlnosti varuje:
Před špatným svědomím justiční stráž neochrání!