. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Rozhovory


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Rozhovor s Ing. Jiřím Fialou k rozhodnuí Evropského soudu pro lidská práva ve Šrasburku o porušení jeho práva na rodinný život.
Natočeno 19. července 2006.
(video streaming 100 kb/s, .wmv; 7 min.)

Viz také:

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva

Zločinec, nebo oběť?! Další nepohodlný občan uvězněn.

Diskutovat můžete na AktuálněCZ: Bojuje o dceru 13 let. Získá půl milionu