. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Struktura dělá z občana vola I.

Fráze o svobodné a otevřené společnosti i službě státních orgánů občanům berou za své, pokud jde o informace, na základě kterých by na jedné straně otec nezletilých dětí zjistil, kde se jeho odvlečené děti nacházejí, a které by na druhé straně usvědčily státní policii z protiprávního postupu při službě nikoliv veřejnosti, ale zločinu. Takže potrefené státní struktury raději - a logicky - dělají otevřeně z občanů blbce...

Souvisící causa Pomáhat zločinu!


Dopis pana Ing. Petera Šeba ministrovi vnitra:

----- Original Message -----
From: psebo@volny.cz
To: public@mvcr.cz; posta@mvcr.cz
Sent: Thursday, May 13, 2010 10:38 AM
Subject: Prosím neodkladne doručiť p. ministrovi vnútra ČR

Vážený pán Minister,

Som občanom Slovenskej republiky trvalo žijúcim v Českej republike a pravidelne platiacim dane do rozpočtu ČR, z ktorého je mimochodom financovaná i štátna Polícia ČR, ktorej úlohou je pomáhať a chrániť, tak ako to deklaruje jej slogan.

Dňa 12.5.2010 som na Políci v Čelákoviciach požiadal o pomoc pri pátraní po mojej nezvestnej manželke a mojich dvoch maloletých deťoch (2 r. a 5 r.). Polícia podľa mojich informácií mala zahájiť celoštátne pátranie – č.j. KRPS – 56722-1/ČJ-2010-011511. Manželka sa v ten istý deň s deťmi dostavila ne oddelenie polície, kde ju a naše deti stotožnili, v pátraní sa ďalej nepokračovalo. Včera vo večerných hodinách som požiadal Políciu ČR v Čelákoviciach o podanie informácie, kde sa moje deti nachádzajú, nakoľko touto informácioui Polícia ČR disponuje. To mi potvrdila i vedúca konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe p. Škroupová, ktorá v neskorých nočných hodinách kontaktovala príslušné orgány Českej rebubliky. Informáciu o pobyte mojich maloletých detí mi však Polícia ČR odmietla a doteraz odmieta vydať. Môj posledný telefonický hovor s nprap. Evou Dlhou, vrchnou inšpektorkou Polície ČR v Čelákoviciach dnes o 10:01 hod len potvrdil, že Polícia ČR odmieta vydať i v pracovných hodinách informáciu o tom, kde sa moje deti momentálne nachádzajú..

Žiadam Vás preto o okamžité a bezodkladné podanie informácie, na akej adrese sa moje maloleté nachádzajú. Podotýkam, že som bezúhonný, v ČR ani v SR či inej krajine Európskej únie či iného kontinentu sa voči mojej osobe nevedie a ani nikdy neviedlo žiadne trestné stíhanie.

Styk s mojimi deťmi nie je nijakým spôsobom súdom upravený, mám rovnaké právo vychovávať moje deti takým istým podielom ako moja manželka a moje deti maju rovnaké právo tráviť čas tak so mnou ako i s mojou maželkou a to rovnakým dielom bez akejkoľvek nutnej dohody či dokonca vyjednávania!!! Tak ako moja manželka i ja mám právo vedieť, kde sa konkrétne moje maloleté deti v akúkoľvek konkrétnu chvíľu nachádzajú. Je tada nehorázne, že Polícia demokratickej Českej republiky, právneho štátu, zamlčuje informáciu o pobyte malolaetých detí pred ich legálnym a biologickým rodičom - otcom!!!

Záverom Vám oznamujem, že tento môj dopis nie je sťažnosť a žiadam úradníkov Ministerstva vnútra, aby sa tento dopis nepokúšali v žiadnom prípade vyhodnotiť ako sťažnosť. Ja sa nesťažujem, ja žiadam. Opakujem preto:

Žiadam Ministerstvo vnútra ČR o okamžité a bezodkladné zabezpečenie podania informácie o tom, na akej adrese sa moje maloleté nachádzajú. Žiadam túto informáciu podať dnes, tj. 13.5.2010 do 12:00.

S pozdravom,

Ing. Peter Šebo

V xxxxxxxxxx 250 88 Čelákovice

E-mail: psebo@volny.cz
Tel.: 602 418 306

Justiční kanál - www.justicetv.eu
Médiá SR a ČR

Pan Šebo osobně žádá ministra vnitra o zákrok proti zlovůli čelákovických policajtů:Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Jo před volbami, to se to ministru Pecinovi slibuje...; 24. 5. 2010
(video streaming 422 kb/s, .wmv; 6 min)První odpověď úřednice Ministerstva vnitra JUDr. Drahuše Pečinkové (vyřizuje Mgr. Vanda Vajshajplová)...

Pan Šebo vysvětluje a znovu žádá informace, na které má nárok:

----- Original Message -----
From: psebo@volny.cz
To: "Elektronická podatelna MV ČR" posta@mvcr.cz
Sent: Sunday, June 06, 2010 9:30 PM
Subject: Re: GINIS - Spisová služba (Letná) - E:Poskytování údajů z ISEO

Vážená p. Pečinková,

predpokladám, že sa jedná buď o omyl, o nepochopenie mojej žiadosti alebo o nehorázne zosmiešňovanie a robenie si srandy z ľudského nešťastia. Ohradzujem sa voči Vašemu dopisu, ktorým mi oznamujete, že som požiadal o poskytnutie údajov z informačného sytému evidencie obyvateľov.

Vážená pani, vyzývam Vás, aby ste okamžite upustili od cynického zľahčovania a kamuflovania neschopnosti a drzosti štátnych orgánov "demokratickej" Českej republiky, ktoré majú tú drzosť, že sa verejne vysmievajú slušným občanom a robia si z nich srandu!

Dovoľujem si Vás slušne upozorniť, aby ste v prípade, v ktorom si neviete rady, vymysleli aspoň slušnú odpoveď, prípadne ospravedlnenie neschopnosti odpovedať na žiadosť otca, ktorému odvliekli deti a nie kryť tento nehorázny a sprostý čin českých štátnych orgánov, ktoré otvorene kryjú porušovanie ľudských práv.

Žiadam Vás preto, aby ste mi slušne a jasne podali odpoveť na moje nekonečné dotazy, z akého dovodu mi Polícia ČR tajila a doteraz tají miesto pobytu mojich detí, keď táto istá polícia už dňa 12.5.2010 zistila a vedela, v ktorom meste a na ktorú služobňu polície sa deti dostavili.

S pozdravom,

Ing. Peter Šebo
V xxxxxxxxx
250 88 Čelákovice

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Elektronická podatelna MV ČR"
Komu: psebo@volny.cz
Předmět: GINIS - Spisová služba (Letná) - E:Poskytování údajů z
Datum: 28.5.2010 - 17:37:50

> ------------------------------------------------
> PID : MVCRX00BDAG5
> Značka : MV- 51069-2/SC-2010
> Skupina : Písemnost (vložená do spisu)
> ------------------------------------------------
> Odesílatel : Vlastní - M-NL-SC
> Věc : E:Poskytování údajů z ISEO
> Věc podrobně : Poskytování údajů z ISEO - nezletilé děti
> Datum podání : 28.5.2010 11:56:02
> Stav : Vložena do spisu (28.5.2010)
> Stav spisu : Nevyřízeno
> ------------------------------------------------
> Elektronické přílohy : LOGO MV.pdf

JUDr. Drahuše Pečinková (vyřizuje Mgr. Vanda Vajshajplová) je ovšem neoblomná...

No, nevytočilo by vás to...?:

----- Original Message -----
From:
To: "Elektronická podatelna MV ČR"
Sent: Friday, July 16, 2010 7:06 PM
Subject: Re: GINIS - Spisová služba (Letná) - Poskytování údajů Z ISEO

Vážená pani úradníčka,

doteraz som nepredpokladal, že by české vysoké školy produkovaly natvrdlých študentov s titulom JUDr. Výnimka však potvrdzuje pravidlo. Ako je možné, že človek s titulom JUDr. nechápe, čo od neho občan žiada? Tak mi teda odpovedzte na moju povodnú otázku - ako je možné, že mi česká polícia dodnes tají miesto pbytu mojich detí? A neposielajte mi tie Vaše kraviny o výpise z registra obyvateľov, odpovedzte jasne na jasne položenú otázku.

S pozdravom,

Ing. Peter Šebo

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Elektronická podatelna MV ČR"
Komu: psebo@volny.cz
Předmět: GINIS - Spisová služba (Letná) - Poskytování údajů Z
Datum: 18.6.2010 - 17:01:52

> ------------------------------------------------
> PID : MVCRX00BYN3U
> Značka : MV- 51069-5/SC-2010
> Skupina : Písemnost (vložená do spisu)
> ------------------------------------------------
> Odesílatel : Vlastní - M-NL-SC
> Věc : Poskytování údajů Z ISEO
> Věc podrobně : Poskytování údajů Z ISEO - nezletilé
> děti
> Datum podání : 17.6.2010 12:16:00
> Stav : Vložena do spisu (17.6.2010)
> Stav spisu : Nevyřízeno
> ------------------------------------------------
> Elektronické přílohy : LOGO MV_001.pdf

... vytočilo, takže JUDr. Pečinková (vyřizuje Mgr. Vanda Vajshajplová) na společensky nepřijatelné výrazy nebude reagovat!

Konec dobrý...? A co vymyslí inspekce Ministerstva vnitra, které bude věc JUDr. Pečinkovou předána? Opět "kravinu", že drzý agresivní policajt na čelákovické vachcimře pochybil jen tím, že ve službě sledoval fotbal v televizi v pantoflích...?


Ministerstvo vnitra - efektivní veřejná správa?


Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Telefonáty s JUDr. Drahuší Pečinkovou z Ministerstva vnitra; 30. 7. a 3. 8. 2010
(audio streaming 64 kb/s, .wma; 21 min.)


Ani státní policie nezahálí a také ona zná nevyčerpatelné finty, jak s občany vyběhnout...

Celkem nevinná žádost přibližně 15 občanů o poskytnutí informací:

----- Original Message -----
From:
To: stiznosti@mvcr.cz ; public@mvcr.cz ; imv@mvcr.cz
Sent: Friday, May 14, 2010 11:57 AM
Subject: Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7 Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

imv@mvcr.cz
public@mvcr.cz
stiznosti@mvcr.cz

--------------------------------------------------------------------

Věc: Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

Dne 11. 5. 2010 byl panu Ing. Peteru Šebovi vykraden jeho byt v Čelákovicích a odvlečeny jeho dvě malé nezletilé děti Denis a Adrian. Pan Šebo požádal o pomoc policejní oddělení Čelákovice a požadoval, aby státní policie zjistila místo pobytu jeho dětí. Představitelé policejního oddělení Čelákovice v noci z 12. na 13. května 2010 a v raních hodinách dne 13. května 2010 panu Šebovi opakovaně tvrdili, že místo pobytu jeho dětí zjistili, že mu ovšem tuto informaci nesdělí, neboť si to jeho manželka nepřeje. Posléze během dne 13. 5. 2010 si představitelé policejního oddělení Čelákovice i středočeského policejního ředitelství vymysleli legendu, že vlastně místo pobytu dětí pana Šeba vůbec neznají a proto mu jej nemohou sdělit a nebudou po něm ani pátrat, protože na nějaké nejmenované oddělení státní policie se údajně s dětmi dostavila manželka pana Šeba a to státní polici stačí.

Pan Ing. Peter Šebo je plnoprávným občanem a rodičem, nebyl zbaven rodičovské zodpovědnosti a jeho rodičovská zodpovědnost nebyla ani omezena.

Tyto skutečnosti jsou podrobně zadokumentované na Justičním kanálu: http://www.justicetv.cz/causy/pomozlo/pomozlo01.htm

Pro státní policii platí tato závazná ustanovení právních předpisů:

Listina základních práv a svobod, čl. 32 odst. 4:

"Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu."

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 9:

"Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout."

Z výše uvedeného je zřejmé, že orgány státní policie ve své činnosti vědomě a záměrně nenaplňují svou povinnost pomáhat panu Šebovi zjistit, kde se nachází jeho děti, pomáhat mu, aby mohl uplatňovat svá ústavně zaručená základní práva vychovávat své děti a pečovat o ně a plnit přitom své rodičovské povinnosti. Orgány státní policie dále vědomě a záměrně naopak pomáhají paní Šebové zlovolně odloučit děti od otce proti jeho vůli bez rozhodnutí soudu na základě zákona.

Podle pro státní policii závazného ustanovení článku 2 odst. 3 Ústavy České republiky slouží (musí sloužit) státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. I státní polcie je orgánem státní moci.

Žádám proto o poskytnutí informací na základě jakého zákonného oprávnění orgány státní policie odmítají panu Šebovi sdělit nebo zjistit, kde se nacházejí jeho malé nezletilé děti, a na základě jakého zákonného ustanovení odmítají orgány státní policie plnit povinnost uloženou ústavou a zákonem, tedy poskytnout panu Šebovi, jako rodiči nezletilých dětí, který o ně pečuje, pomoc, aby mohl své děti vychovávat a pečovat o ně, a na základě jakého zákonného oprávnění se orgány státní policie řídí pokyny nebo přáními paní Šebové, tedy rodiče, který proti vůli druhého rodiče od něho zlovolně odloučil děti.

Požadované informace bezodkladně zašlete na mou e-mailovou adresu xxxxxxxx@xxxxxxx.

xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx
bytem xxxxxxxx

Policejní kapitán Obdržálek a policejní plukovník Šlajs umít nepohodlné dotazy odstřelit rovnou od boku...


Sloužíme sami sobě!


Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Policejní kapitán Obdržálek slouží veřejnosti do roztrhání svého policejního těla; 28. 5. 2010
(audio streaming 64 kb/s, .wma; 6 min.)


Takže znovu - další celkem nevinná žádost přibližně 15 občanů o poskytnutí informací podaná do slovutné policejní centrální elektronické podatelny:

----- Original Message -----
From: xxxxxxxxxxxxxxx
To: posta.policie@mvcr.cz ; krpstck.pov.podatelna@pcr.cz
Sent: Sunday, May 30, 2010 11:09 PM
Subject: Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

Elektronická podatelna Policie České republiky
Elektronická adresa: posta.policie@mvcr.cz
Elektronická značka: Elektronická podatelna PP ČR
Oprávnění pracovníci elektronické podatelny:
Marcela Masaříková, Ivana Masaříková, Ivana Bláhová, Jiřina Krejčíková, Blanka Příbrská,Ladislav Matlach

krpstck.pov.podatelna@pcr.cz

Věc: Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

Dne 11. 5. 2010 byl panu Ing. Peteru Šebovi vykraden jeho byt v Čelákovicích a odvlečeny jeho dvě malé nezletilé děti Denis a Adrian. Pan Šebo požádal o pomoc policejní oddělení Čelákovice a požadoval, aby státní policie zjistila místo pobytu jeho dětí. Představitelé policejního oddělení Čelákovice v noci z 12. na 13. května 2010 a v raních hodinách dne 13. května 2010 panu Šebovi opakovaně tvrdili, že místo pobytu jeho dětí zjistili, že mu ovšem tuto informaci nesdělí, neboť si to jeho manželka nepřeje. Posléze během dne 13. 5. 2010 si představitelé policejního oddělení Čelákovice i středočeského policejního ředitelství vymysleli legendu, že vlastně místo pobytu dětí pana Šeba vůbec neznají a proto mu jej nemohou sdělit a nebudou po něm ani pátrat, protože na nějaké nejmenované oddělení státní policie se údajně s dětmi dostavila manželka pana Šeba a to státní polici stačí. Následně byl pan Šebo stejným způsobem policií informován i písemně, když mu npor. Gecko ve vyrozumění ze dne 14. 5. 2010 výslovně sdělil, že "Vzhledem k výslovnému přání osoby Kamila Šebová nebude oznamovateli sděleno současné místo pobytu." Toto písemné vyrozumění přikládám.

Pan Ing. Peter Šebo je plnoprávným občanem a rodičem, nebyl zbaven rodičovské zodpovědnosti a jeho rodičovská zodpovědnost nebyla ani omezena.

Tyto skutečnosti jsou podrobně zadokumentované na Justičním kanálu: http://www.justicetv.cz/causy/pomozlo/pomozlo01.htm a v příloze této žádosti o poskytnutí informací.

Pro státní policii platí tato závazná ustanovení právních předpisů:

Listina základních práv a svobod, čl. 32 odst. 4:

"Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu."

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 9:

"Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout."

Z výše uvedeného je zřejmé, že orgány státní policie ve své činnosti vědomě a záměrně nenaplňují svou povinnost pomáhat panu Šebovi zjistit, kde se nachází jeho děti, pomáhat mu, aby mohl uplatňovat svá ústavně zaručená základní práva vychovávat své děti a pečovat o ně a plnit přitom své rodičovské povinnosti. Orgány státní policie dále vědomě a záměrně naopak pomáhají paní Šebové zlovolně odloučit děti od otce proti jeho vůli bez rozhodnutí soudu na základě zákona.

Podle pro státní policii závazného ustanovení článku 2 odst. 3 Ústavy České republiky slouží (musí sloužit) státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. I státní polcie je orgánem státní moci.

Žádám proto o poskytnutí informací na základě jakého zákonného oprávnění orgány státní policie odmítají panu Šebovi sdělit nebo zjistit, kde se nacházejí jeho malé nezletilé děti, a na základě jakého zákonného ustanovení odmítají orgány státní policie plnit povinnost uloženou ústavou a zákonem, tedy poskytnout panu Šebovi, jako rodiči nezletilých dětí, který o ně pečuje, pomoc, aby mohl své děti vychovávat a pečovat o ně, a na základě jakého zákonného oprávnění se orgány státní policie řídí pokyny nebo přáními paní Šebové, tedy rodiče, který proti vůli druhého rodiče od něho zlovolně odloučil děti.

Požadované informace bezodkladně zašlete na mou e-mailovou adresu srvts@volny.cz.

xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Jedním z tázajících se občanů byl i pan Ing. J. B..... Jemu, ale i všem dalším tazatelům posílá státní policie další svůj blud... Ochrana osobních údajů policii slouží za další záminku k výsměchu občanům; osobní údaje pane Ing. J. B. však policie sama vesele neoprávněně zveřejňuje...

Občané tedy podávají odvolání (samozřejmě, že již poučeni a tak řádně skrze centrální elektronickou podatelnu) a míč se ocitá na hřišti Ministerstva vnitra. Zvedne jej opět již známá a osvědčená ministerská úřednice JUDr. Drahuše Pečinková (vyřizuje Mgr. Vanda Vajshajplová)? Nastává chvíle napětí...

----- Original Message -----
From: PČR, Správa Stč. kraje - KŘS podatelna
To: xxxxxxxxxxx
Sent: Monday, June 14, 2010 1:49 PM

Elektronická podatelna Policie České republiky
Elektronická adresa: posta.policie@mvcr.cz
Elektronická značka: Elektronická podatelna PP ČR
Oprávnění pracovníci elektronické podatelny:
Marcela Masaříková, Ivana Masaříková, Ivana Bláhová, Jiřina Krejčíková, Blanka Příbrská,Ladislav Matlach

krpstck.pov.podatelna@pcr.cz

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací

Elektronickou poštou mi bylo dne 14. 6. 2010 v 13.51 hodin doručeno přiložené "Rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb." č. j. KRPS-60165/ČJ-2010-0115UO ze dne 14. 6. 2010. Proti tomuto rozhodnutí podávám odvolání.

Podle odůvodnění se tak stalo pod záminkou, že jsem se údajně domáhal informací o konkrétních osobách. Tato záminka je lživá. Já jsem totiž srozumitelným způsobem požadoval informace týkající se zákonného oprávnění pro postup orgánů státní policie vůči panu ing. Peteru Šebovi.

Ještě jednou zdůrazňuji, že pokud jsem požadoval informace o zákonném oprávnění, myslel jsem tím, a z textu mé žádosti je to dostatečně srozumitelné, poskytnutí informací o názvu příslušného právního předpisu a o označení ustanovení takového právního předpisu. Nešlo tak v žádném případě o to, že bych požadoval informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje nějaké fyzické osoby, neboť státní policie - jakkoliv třeba privatizována různými mafiánskými skupinami - není osobou fyzickou ale právnickou. Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o odmítnutí mé žádosti je nezákonné.

Ohrazuji se navíc proti policejnímu šlendriánu, když mi bylo zasláno rozhodnutí, týkající se žadatele pana Ing. Jxxx Bxxxxx, bytem Pxxxx 7, Praha 2. Státní policie tak na jednu stranu plodí bludy o nemístné ochraně osobních údajů, za něž vydává označení právního předpisu a jeho ustanovení(!!!), a na druhou stranu vesele sama neoprávněně zveřejňuje osobní údaje fyzické osoby pana Ing. Bxxxxxx(!!!).

xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

... státní policie jde do sebe a "vstřícně poskytuje informace" sama - před Ministerstvem vnitra odvolání radějí zatají, takže opět drzé ignorování zákona (co kdyby nový ministr někoho z policejních hochů, co spolu drží basu, vymetl). Jenže ať plk. Kučera samochvalně a samoalibisticky plká jak plká, z drzého výsměchu občanů a z nezákonného postupu se nevyplká...

Laskavý čtenář nechť srovná lež policejního plukovníka, že "policie ČR se ve svém jednání řídí zákony a právními předpisy, nikoliv přáními konkrétní osoby", nejen se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím, ale také s výrokem čelákovické policajtky nprap. Evy Dlouhé "... prostě si to nepřeje manželka a je to takhle v pořádku..." v telefonátu ze dne 13. 5. 2010 a se sdělením čelákovického policajta prap. Petra Štechera ze dne 15. 5. 2010 "... žádala, abychom její současný pobyt p. Šebovi nesdělovali."

A když už nestačí vysmátá ředitelova sekretářka, nastupuje těžká páka policejní mluvčí Budská...


Sloužíme sami sobě


Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Také policejní plukovník Kučera slouží veřejnosti do roztrhání svého policejního těla při partnerství s ní; 28. 7. až 6. 8. 2010
(audio streaming 64 kb/s, .wma; 34 min.)

A Ministerstvo vnitra dál vytrubuje do světa, jak státní policii reformuje: "Policie mění svou filozofii. Bude se orientovat na službu veřejnosti a partnerství s ní."... "Ochutnávka reformy policie" opravdu výživná...! A jede se dál, močálem černým kol bílých skal!


A co na to policejní prezídium?Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Policejní prezídium nevstřícné: Úsek mediální komunikace komunikaci nerad..., 10. srpna 2010
(video streaming 422 kb/s, .wmv; 49 min.)Policejní prezídium nevstřícné..., 10. srpna 2010 Policejní prezídium nevstřícné..., 10. srpna 2010
Policejní prezídium nevstřícné..., 10. srpna 2010 Policejní prezídium nevstřícné..., 10. srpna 2010
Policejní prezídium nevstřícné..., 10. srpna 2010 Policejní prezídium nevstřícné..., 10. srpna 2010

Poví, nebo nepoví kapitánka Hodačová? Pokračování příště...
Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Policejní prezídium neprůstřelné: Výhrady k činnosti plukovníka Kučery jsou vyhrazeny k vyřízení výhradně plukovníku Kučerovi. Jinak platí policejní hlava XXII..., 20. srpna 2010
(video streaming 422 kb/s, .wmv; 26 min.)Policejní prezídium neprůstřelné..., 20. srpna 2010 Policejní prezídium neprůstřelné..., 20. srpna 2010
Policejní prezídium neprůstřelné..., 20. srpna 2010 Policejní prezídium neprůstřelné..., 20. srpna 2010

A co na to policejní prezident? Orientuje se i on na službu veřejnosti a partnerství s ní v rámci reformy státní policie stejně jako plukovník Kučera a kapitánka Hodačová? Pokračování příště...