. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Pořizování kopií ze spisu po teplicku


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Okresní soud Teplice, 2. října 2007
(video streaming 150 kb/s, .wmv; 25 min)


Vysoce vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
ministr spravedlnosti

4. 10. 2007

Podnět k zahájení kárného řízení

Vysoce vážený pane ministře,

pilíře českého právního státu v Ústí n. L. primitivně vykonstruovaly mé trestní stíhání a pro vylhaný útok na státní orgán a údajnou pomluvu mně hodlají soudit ve věci Okresního soudu Teplice sp. zn. 6 T 189/2005. Kromě jiných stupidit (hloupostí, z angl; jsem kriminalizován i za použití tohoto slova), jsem obžalován za tvrzení, že má zákonná soudkyně "neplní své povinnosti". Jde o tutéž soudkyni Vondráčkovou, kterou dva Vaši předchůdci pohnali před kárný senát právě pro neplnění povinností. Jako správný sprostý obžalovaný tedy před trestním tribunálem svalím vinu na ně, že to oni mně k mému zločinu svedli a umožnili mi jej spáchat; vzhledem k horlivosti ústeckých statečných právních struktur lze tedy v brzku předpokládat také odstíhání exministrů Čermáka a Němce. Podrobnosti přináší Justiční kanál, pravidelně sledovaný i z Vašeho ministerstva: causa "Svoboda slova po česku" - http://www.justicetv.cz/causy/zlospol/zlospol1.htm.

Tentýž Justiční kanál aktuálně dokumentuje incident, který se odehrál u Okresního soudu v Teplicích 2. 10. 2007 mezi 10 až 10.30 hod., kdy jsem jako byť sprostý, přesto plnoprávný obžalovaný využíval dobrodiní zákona ke studiu spisu a k pořízení kopií několika listin z něho - exces "Pořizování kopií ze spisu po teplicku" - http://www.justicetv.cz/excesy/teplice.htm.

Jak je doloženo video a zvukovým záznamem, nebyla mi poskytnuta nejen řádná služba ("Státní moc slouží všem občanům" - to nepáchám další útok na státní orgán, jen cituji Ústavu českého právního státu), ale byl jsem navíc atakován blíže neurčeným soudcem (možná Mgr. Ferencem) a třemi justičními ozbrojenci, kteří mne proti mé vůli přibližně půl hodiny zadržovali v trestní kanceláři a pokoušeli se mne předvádět k předsedkyni soudu, než můj odchod ze soudní budovy umožnila hlídka státní policie povolaná na místo činu po mém volání na policejní tísňovou linku 158; statečné motorizované hlídce státní policie i tímto co nejsrdečněji děkuji.

Žádám Vás proto, vysoce vážený pane ministře spravedlnosti, abyste z výše uvedenými soudními osobami zahájil kárné řízení.

Pro úplnost dodávám, že v budově slavného teplického soudu jsem bystrým zrakem zjistil, že poučení pro veřejnost a účastníky řízení visící na chodbách a také na internetu (http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=201&o=191&k=1922&d=8195), odpovídá v části týkající se pořizování zvukových záznamů jednání právní úpravě před rokem 2002 a občané jsou tak dlouhodobě uváděni v omyl. Dovoluji si proto vyslovit také poníženou supliku, abyste s laskavostí Vám vlastní dohlédl na nápravu tohoto nedostatku v nějakém přiléhavém horizontu.

S poděkováním a nehynoucí úctou k Vašemu majestátu

Váš sprostý obžalovaný

Luboš Patera
273 63 Běleč 33


Vyrozumění justičního odboru Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. 12. 2007

Výzva Luboše Patery k výkonu kárného opatření, omluvě, nabídce odškodnění a postoupení věci vězeňské službě k řízení o kázeňském přestupku

Vyrozumění justičního odboru Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. 2. 2008


Další exces teplického soudu bude mít dohru před kárným senátem: Vyrozumění Luboše Patery, spolku Šalamoun a dalších stěžovatelů předsedou Krajského soudu Ústí nad Labem o podání návrhů na zahájení kárného řízení s předsedkyní teplického soudu a soudkyní Filevovou


K pořizování kopií ze soudního spisu viz také:

Záznam tiskové konference Soudcovské Unie, 19. dubna 2007


Aktuálně 5. 4. 2014

Soudce poslal muže do vězení, ten měl být přitom amnestován

... S důtkou odešel v pátek od kárného senátu Nejvyššího správního soudu soudce teplického soudu Milan Ferenc....