. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Ministerstvo zvůle a násilí


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Seriál Jak chrabrá státní policie stojí v zákazu zastavení - IV. díl: "Začalo to nevinně", 11. září 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 5 min)Laskavý divák nechť dále přesune pozornost k Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se mezitím schylovalo k tiskové konferenci a k výronu v této struktuře nahromaděné averze, nenávisti a agresivity:


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Ministerstvo zvůle a násilí, 11. září 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 1 hod. 36 min)

soubor ke stažení (116,5 MB)


Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod:

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.

Kdo je a kdo není správný směroplatný novinář s platným novinářským průkazem?

Platný novinářský průkaz Justičního kanálu Novinářský průkaz Syndikátu novinářů České republiky Novinářský průkaz Syndikátu novinářů České republiky

Řádným členem Syndikátu novinářů České republiky byl pan Luboš Patera v době, kdy byl šéfredaktorem časopisu Otec, dítě, rodina (registrace MK ČR 6867, ISSN 1210-8227), tedy v době, kdy lecjaký drzý ministerský cenzor nebo rváč ze státní policie tahal ještě pověstného dřevěného kačera...

Ministerstvo práce a sociálních věcí skrze svou soukromou bezpečnostní agenturu i své známé nebo utajované zaměstnance a hodnostáře sice platnost novinářského průkazu Justičního kanálu neuznává a Justiční kanál opravdu, ale opravdu nezná, v pracovní době i mimo ní a dokonce i v brzkých ranních hodinách ve dnech všedních i svátečních jej však jeho aparát pravidelně navštěvuje. Po návštěvách z domény ns.justice.cz (Ministerstvo spravedlnosti) na prvním místě, jsou návštěvy z domény user.mpsv.cz pravidelně hned na místě druhém! Pozorně jej sledoval i onen břichatý útočník z předchozího příběhu násilí...

Návštěvy Justičního kanálu ve čtvrtek 11. 9. 2008

Časový rozpis návštěv Justičního kanálu dne 11. 9. 2008 z domény user.mpsv.cz

Návštěvy Justičního kanálu v pátek 12. 9. 2008

Kdo je user.mpsv.cz? No přeci Ministry of labour and social affairs...


Bez komentáře

Buzerovat a mlátit


Navzdory cenzorům Ministerstva zvůle a násilí, kteří Justiční kanál popírají a potírají policejní brutalitou, jeho redakční materiál převzala i Česká televize do pořadu 168 hodin odvysílaném v neděli 14. 9. 2008.

168 hodin; ČT 1, 14. 9. 2008 168 hodin; ČT 1, 14. 9. 2008
168 hodin; ČT 1, 14. 9. 2008 168 hodin; ČT 1, 14. 9. 2008
168 hodin; ČT 1, 14. 9. 2008 168 hodin; ČT 1, 14. 9. 2008


Policejní protokol a lékařská zpráva o zranění Luboše Patery (zatím byl osvobozen alespoň od poplatku 30 Julínků)

Policejní protokol Lekařská zpráva o zranění Luboše PateryMinisterstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí
Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí
Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí
Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí
Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí
Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí
Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí
Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí
Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí
Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí
Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilí Ministerstvo zvůle a násilíV tomtéž lese téhož dne, kamerou však druhou:


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Ministerstvo zvůle a násilí II., 11. září 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 30 min)

Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008 Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008
Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008 Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008
Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008 Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008
Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008 Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008
Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008 Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008
Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008 Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008
Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008 Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008
Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008 Ministerstvo zvůle a násilí, 11. 9. 2008


Názor nikoliv zcela od věci:

Politici mají být pokorní, jinak jsou podezřelí

Advokát Radek Pokorný k Moravově aféře; Právo, 10. 9. 2008

* * Aféra Jana Moravy rozpoutala debatu, zda novináři mohou politiky nachytávat na švestkách skrytým natáčením. Je to podle vás neetické?

Nejde o etiku, podstatné je to, co tím novinář sleduje. Zda je tam veřejný zájem prokázat ve veřejných službách nebo u členů vlády či poslanců – bez ohledu na to, jestli jsou koaliční nebo opoziční – že jsou lidé, kteří nedodržují dobré mravy. Veřejnost má k české politice dlouhodobě hlubokou nedůvěru. Politici by proto měli být v tomto směru pokorní. Pokud budou tuto metodu „prověřování“ své čistoty a dobrého přístupu odmítat, tak budou vnímáni ještě podezřeleji. Svým způsobem by měli vítat, že se něco takového děje.

* * Dá se určit jednoznačná hranice pro novináře v jeho odpovědnosti?

Určitě se stanovit nedá a také by ji nikdo neměl chtít. Použil jsem pojem dobré mravy, to je něco, s čím pracují právníci od římského práva, ale nikde nenajdeme, co dobrý mrav je. Obecně všichni víme, co je cílem novinářů, jak by se měl chovat veřejný činitel. A novinář hledá cestu, jakým způsobem dokumentovat, když se činitel nechová v souladu s touto konvencí. V tomto okamžiku je jeho role pozitivní. Něco jiného je, pokud by to dělal například ve prospěch nějaké politické strany či dokonce za peníze. Médium se vždycky musí připravit na to, že se bude hledat v tom konkrétním případě, jestli onu míru překročilo, či nepřekročilo, a v tom je i jeho riziko.

* * Může novinář inscenovat provokace?

Říci, že absolutně nemůže, by bylo špatně. Ale musí se s tím samozřejmě zacházet opatrně. Je spousta lidí na světě, kteří zůstali mravnými jen proto, že jim úplatek nikdo nenabídl. A pokud si klademe otázku, jestli máme právo ty lidi zkoušet? Když je někdo ve veřejných funkcích, jistá míra provokování testováním je v pořádku, protože novinář tady představuje veřejnou kontrolu.

* * Vezmeme-li tedy konkrétní reportáž Novy, našel jste tam osobně něco, co šlo podle vás „za hranici“?

K tomu se nechci moc vyjadřovat, protože my známe jenom tu reportáž. Vůbec nevíme, co bylo kolem, nevíme, zda někdo z těch účastníků přišel za redaktorem a vlastně mu tuto hru navrhl, nebo jestli redaktor skutečně přišel za ním a tak podobně. Zvnějšku se to dá těžko posoudit. Myslím si, že veřejná diskuse tuto část problému nemůže osvětlit, to vědí jen hlavní aktéři: pan Kroupa a pan Tlustý.


Mnoho povyku pro nic:
Justiční kanál přináší vlastní záznam tiskové konference


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Sestřih tiskové konference ministra práce a sociálních věcí, 11. září 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 5 min)Tisková konference ministra práce a sociálních věcí, 11. září 2008 Tisková konference ministra práce a sociálních věcí, 11. září 2008
Tisková konference ministra práce a sociálních věcí, 11. září 2008 Tisková konference ministra práce a sociálních věcí, 11. září 2008


A policejní ředitelka se omlouvá. Sice jen za to, co je na zveřejněných videozáznamech a nelze to popřít. Takže až vám drzí policajti seberou mobil při telefonování advokátovi, upozorněte je jemně, aby vám na to laskavě vystavili potvrzení o odejmutí zbraně; pořádek prostě musí bít!


Odkud vítr fouká? Má zabraňovat mezinárodním únosům a sama dítě unáší. Utajovaný skandál kolem JUDr. Lenky Pavlové: Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí