. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby

Hlavní líčení u Okresního soudu v Teplicích 13. března 2009

V téměř domácké atmosféře pokračovalo u teplického soudu hlavní líčení. Jinak horlivý státní zástupce musel v úvodu jednání bezpochyby zapřít sám sebe, když přehlížel přítomného občana, který se hrdě přihlásil ke schvalování údajného trestného činu obžalovaného a domáhal se také svého trestního stíhání. I údajní poškození oproti svým předchůdkyním výrazně zmírnili své útoky proti obžalovanému; prostě pohoda...

Jak to viděl Jiří Fiala:

(...) Pan soudce Peřich působil dojmem, a to od prvního pohledu, studenta Mazánka, který uhlazeně šprtá dřep, aby nepropadl z tělocviku. Pan soudce Peřich nešprtal dřep, zato dobře našprtal feministický pohled na svět, podle kterého je otec bezprávným platičem, který k výchově vlatních dětí jinak nemá co říci. Ostatně, právě on sám je nejlepším důkazem toho, že v jeho výchově otcovská ruka a otcovský vzor výrazně chyběly, kterýžto handicap už asi do smrti nebude schopen vykompenzovat. (...)
Výslech "poškozených" Hejdukové a Peřicha
13. 3. 2009

YouTube link


causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009 causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009
causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009 causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009
causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009 causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009
causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009 causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009
causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009 causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009
causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009 causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009
causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009 causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009
causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009 causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009
causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009 causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009
causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009 causa Svoboda slova po česku - hlavní líčení 13. 3. 2009


----- Original Message -----
From: teplickykuryr@teplickykuryr.cz
To: podatelna@osz.tep.justice.cz
Cc: podatelna@ksz.unl.justice.cz ; podatelna@vsz.pha.justice.cz ; ivalova@vsz.pha.justice.cz ; podatelna@nsz.brn.justice.cz
Sent: Friday, March 13, 2009 11:49 AM
Subject: DOTAZ

Dobrý den,

chtěli bychom se dotázat na trestní oznámení, které učinil pan Luboš Patere během soudního líčení před dvěma měsíci před Okresním soudem v Teplicích panu státnímu zástupci Norkovi a to ve věci trestní zodpovědnosti Pánu exministrů Němce, Čermáka a dalších, kteří mu napomáhali spáchat údajný trestní čin za který stojí dnes před jmenovaným soude. Zároveň vyzval pana Norka aby se mu v zákonné lhůtě k jeho podání vyjádřil.

Do dnešního dne tak státní zástupce neučinil a při dnešním dalším líčení se k tomu ani nevyjádři.

Proto se ptáme:

1) proč tak neučinil a jestli je běžné, že státní zástupce může porušovat lhůty k vyřízení. Když přitom podnět byl podán veřejně a je zanesen ve spisu u příslušného soudu.

2) proč pan Patera nejen neobdržel vyrozumění ve lhůtě stanovené zákonem ale přitom státní zástupce na chodbě během přerušení jednání tvrdil novinářům, že v zákonné lhůtě bude vyrozuměn. Kterou vlastně zákonnou lhůtu tím myslel?

3)bude podávat okresní státní zástupce kárnou žalobu za porušení povinností a zneužití pravomocích veřejného činitele na pana Norka?

4)v případě že tak nadřízený pana Norka neučiní bude celá kauza předána k vyřízení Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem?

Za vyjádření předem děkujeme...

Josef M. Freimann
šéfredaktor
www.teplickykuryr.cz


-----Původní zpráva-----
Odesilatel: J.Černochová
Příjemce:
Datum: 19-03-2009 11:51

SPR 110/2009 – 2

Vážený pane šéfredaktore,

K Vašim dotazům ze dne 13.3.2009, v nichž je obsažena i stížnost na údajné průtahy, které měl způsobit státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Teplicích Mgr. Norek při vyřizování trestního oznámení Luboše Patery na bývalé ministry Němce, Čermáka, příp. další, sděluji následující :

Vaše podání jsem posoudil podle ustanovení § 16b zák. č. 283/93 Sb., o státním zastupitelství s tímto stanoviskem :

L. Patera podal zmíněné trestní oznámení do protokolu o hlavním líčení dne 8.1.2009, přičemž jeho stejnopis byl okresnímu státnímu zastupitelství doručen dne 27.2.2009, tudíž je nutno příslušnou lhůtu počítat až od tohoto data (autenticita příslušného textu). To znamená, že lhůta pro vyřízení oznámení končí dnem 27.3.2009 (§ 158 odst. 2 trestního řádu) a trestní oznámení učiněné L. Paterou bude do tohoto data řádně vyřízeno.

Jelikož jsem v postupu státního zástupce Mgr. Norka neshledal žádných závad, nebudu činit žádná opatření.

Dále bych Vás chtěl upozornit, že jsem dosud toleroval, že svoji korespondenci zasíláte na náš úřad v běžné elektronické podobě, ale s ohledem na ustanovení § 59 odst. 1 trestního řádu budu napříště žádat, abyste v takových případech zasílal sdělení podepsané elektronickým podpisem, jinak je možno podání zasílat poštou, telefaxem a ostatními způsoby, naznačenými v uvedeném zákonném ustanovení.

V Teplicích dne 19.3.2009

Okresní státní zástupce
JUDr. Miroslav Kyselák


Zpět na causu Svoboda slova po česku