. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby


předseda
Krajského soudu Ústí n. L.

5. 12. 2005

Doplnění podnětu k odvolání znalce MUDr. Bohumila Mališe

Pane předsedo krajského soudu,

písemným podáním ze dne 17. 10. 2005 jsem vám podal podnět k odvolání znalce MUDr. Bohumila Mališe. Vaší odpovědi jsem se dosud nedočkal; pravidlem, že mezi slušnými lidmi se na dopisy odpovídá, se zřejmě neřídíte.

Svůj podnět doplňuji o další důkaz prolhanosti "znalce" Mališe. Ten mne opět "zval", abych se dostavil do jeho Privátní psychiatrie k vyšetření svého duševního stavu. "Pozvánku" mi poslal úřední zásilkou s doručenkou s modrým pruhem. Já jsem ji však na poště převzal až 9 (slovy: devět) dnů po Mališem určeném termínu. Tuto skutečnost jsem mu obratem sdělil doporučeným dopisem s předpokladem, že Mališ, jako privátní primář psychiatrie s vysokoškolským vzděláním pochopí, že nebylo v mých možnostech vrátit se proti proudu času a k němu se dostavit v požadovaném termínu.

Mališ přesto opět písemně komisařku státní policie lživě informoval, že údajně "nejsem ochoten" se k vyšetření dostavit. Vše dokládám přiloženými listinami.

Pane předsedo krajského soudu, pokud byste proti lhavému (otázka pro psychiatry zní, zda nejde o lhavost chorobnou či bájnou) "soudnímu znalci" Mališovi již zakročil, předpokládám, že by ve svých primitivních lžích nepokračoval. Pozastavuji se proto nad tím, jak může takto prolhaná osoba stále mezi soudními znalci figurovat, a jak je možné, že jí to tolerujete. Důrazně vás proto žádám, abyste Mališe bezodkladně z jeho funkce soudního znalce odvolal; vy jste orgánem státní moci, která podle Ústavy slouží všem občanům a já jsem jeden z těchto občanů, kteří si státní struktury vydržují k řádné službě, ne k tomu, aby se vyžívaly v naschválech jim způsobovaných.

Opakovaně žádám o vyrozumění o provedených opatřeních.


Luboš Patera
273 63 Běleč 33

3 x příloha