. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby


předseda
Krajského soudu Ústí n. L.

17. 10. 2005

Podnět k odvolání znalce MUDr. Bohumila Mališe

Pane předsedo krajského soudu,

protože předpokládám, že znalec MUDr. Bohumil Mališ, Privátní psychiatrie Děčín, Maroldova 5, je zapsán do seznamu znalců u vašeho krajského soudu, podávám na základě přiloženého stejnopisu svého trestního oznámení podnět k jeho odvolání.

Z přiložených listin je zřejmé, že znalec svou primitivní lží mohl nejen spáchat trestné činy, či pokusy o ně, ale také porušil svůj slib, který byl povinen složit při svém jmenování.

O vašem postupu si samozřejmě žádné iluze nedělám, byl bych vám přesto vděčen, pokud byste ochranou znalce Mališe nepověřil místopředsedu Formánka, který - nikoliv jen pro svou zjevnou zrakovou indispozici - je schopen nevidět nehorázné nezákonnosti v mých věcech; pro jednu tuto neschopnost jste se mi již omlouval, pro druhou podám podnět ministrovi spravedlnosti k Formánkovu odvolání z funkce soudce ze zdravotních důvodů.

Žádám o vyrozumění o provedených opatřeních.


Luboš Patera
273 63 Běleč 33