. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby


MUDr. Bohumil Mališ
Privátní psychiatrie Maroldova 5
405 01 Děčín

na vědomí:

komisařka Kubová, ČTS: ORUL-1885/SKPV1-2004
Policie ČR
Okresní ředitelství
Služba kriminální policie a vyšetřování
400 67 Ústí n. L.

Justiční kanál a další sdělovací prostředky

24. 10. 2005

Doktore Mališi,

dne 21. 10. 2005 jsem na poště převzal vaši pozvánku ze dne 7. 10. 2005, abych se laskavě dostavil dne 12. 10. 2005 ve 13.00 hodin na Privátní psychiatrii v Děčíně, Maroldova 788/5, 1. patro, k prim. MUDr. Bohumilu Mališovi k vyšetření duševního stavu, které je povinen provést na základě usnesení Policie ČR v Ústí nad Labem, s tím, že je v mém vlastním zájmu, abych se ve stanovený den a hodinu k vám dostavil.

K vašemu pozvání vám sděluji, že vzhledem k plynutí času jakožto projevu životního řádu nemohu vašemu pozvání vyhovět ani při sebevětším projevu své laskavosti.

Pro případ, že byste tuto skutečnost zneužil k další primitivní lži, že jsem s vámi odmítl spolupracovat, dávám toto sdělení na vědomí i komisařce státní policie Kubové, se kterou se tak dojemně ztotožňujete ve snaze za peníze daňových poplatníků vesele zneužívat psychiatrii proti nepohodlnému občanovi, jehož chcete omezovat na svobodě a dalších základních právech a svobodách nucenou hospitalizací v blázinci.


Luboš Patera
273 63 Běleč 33