. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby

Zde by mělo být trestní oznámení podané Lubošem Paterou. Další zveřejňování tohoto oznámení by však dotčeným represivním strukturám mohlo sloužit za záminku pro jeho vzetí do vazby. Proto Justiční kanál cituje pouze Ústavu České republiky a Listinu základních práv a svobod:

Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.
Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod

S textem trestního oznámení se můžete seznámit na stránkách Spolku Šalamoun.