. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Zločinec, nebo oběť?!

Štrasburský soud: Český stát porušil právo Ing. Fialy na rodinný život!

Tisková zpráva sdružení Spravedlnost dětem

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zveřejnil dnes další rozhodnutí ve věcech žalobců proti českému státu. Nejznámějším případem je jistě věc Ing. Jiřího Fialy, který je českými státními strukturami již dlouhá léta nevybíravým způsobem připravován o možnost vychovávat své děti nebo se s nimi alespoň stýkat. Zároveň je jako aktivní občan hrubě perzekuován a kriminalizován.

Dnes dal Štrasburský soud Ing. Fialovi za pravdu, když konstatoval, že český stát porušil jeho právo na rodinný život i na spravedlivý proces. Je to velké morální vítězství jak Jiřího Fialy, tak také všech otců a dalších rodinných příslušníků, kteří již od roku 2003 ve třech vlnách své stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva směřují. Vyhlášení čtvrté vlny žalob proti českému státu sdružení Spravedlnost dětem připravuje.

České soudy a další státní struktury by aktuální a průlomové rozhodnutí Štrasburského soudu měly vnímat jako důrazný podnět ke změně své nenávistné protiotcovské "rodinné" politiky a k většímu respektu tzv. právního státu k právům občanů, kterým musí sloužit, nikoliv se k nim chovat jako zpupná vrchnost!

Podrobnosti jsou zde:

http://www.iustin.cz/art.asp?art=186
http://www.justicetv.cz/causy/obet/obet.htm
http://www.k213.cz/start.php
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=107799

V Praze dne 18. 7. 2006