. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Causa Cicholští

Hlavní líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 2. 7. 2009

Hlavní líčení pokračovalo závěrečnými řečmi a vyhlášením rozsudku. Pan Cicholský vyfásl opět flastr tří let natvrdo, kromě jiného za několikeré vynadání své asociální úřednici, která mu spolu s dalšími ukradla dítě! U nejtěžšího zločinu rodičů Cicholských, kterým bylo údajné nepodávání léku na nemoc, která neexistovala a byla lékaři chybně diagnostikována, sama bezejmenná předsedkyně bezejmenného senátu konstatovala při vyhlášení svého rozsudku, že se naskýtá otázka, jak to tedy bylo(?!). Takže tři roky kriminálu je jen takové preventivní opatření, jak umlčet otravného kverulanta, který pořád na své ukradené dítě odmítá zapomenout...


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Videomomentky Justičního kanálu a zvukové záznamy závěrečných řečí a vyhlášení rozsudku
(video streaming 256 kb/s, .wmv; 1 hod. 36 min.)


Causa Cicholští, 2. července 2009 Causa Cicholští, 2. července 2009
Causa Cicholští, 2. července 2009 Causa Cicholští, 2. července 2009
Causa Cicholští, 2. července 2009 Causa Cicholští, 2. července 2009
Causa Cicholští, 2. července 2009 Causa Cicholští, 2. července 2009
Causa Cicholští, 2. července 2009 Causa Cicholští, 2. července 2009
Causa Cicholští, 2. července 2009 Causa Cicholští, 2. července 2009
Causa Cicholští, 2. července 2009 Causa Cicholští, 2. července 2009
Causa Cicholští, 2. července 2009 Causa Cicholští, 2. července 2009


Vyhláška č. 37/1992 Sb. ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 23. prosince 1991 o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

§ 10
Seznam projednávaných věcí

Vedoucí soudní kanceláře učiní opatření, aby seznam všech věcí, v nichž je nařízeno jednání, hlavní líčení nebo veřejné zasedání na týž den nebo v nichž bude vyhlášen rozsudek, byl vyvěšen na dveřích jednací síně. V seznamu se uvedou příslušné soudní oddělení, jméno, příjmení a akademické tituly členů senátu (samosoudce), spisová značka, jména a příjmení účastníků nebo obžalovaných a doba jednání.

§ 11
Důstojnost soudního jednání

(2) Před zahájením jednání se na místech určených v jednací síni pro členy senátu (samosoudce) a zapisovatele viditelně umístí štítky uvádějící jména, příjmení a akademické tituly soudců a přísedících, kteří věc projednají, a jméno a příjmení zapisovatele a ponechají se tam po celou dobu jednání.


Vysoce vážený pan
JUDr. Tome Frankič
předseda Obvodního soudu pro Prahu 5
osoud.pha5@osoud.pha5.justice.cz; posta@osoud.pha5.justice.cz

na vědomí: Justiční kanál www.justicetv.eu

5. 7. 2009

Vysoce vážený pane předsedo obvodního soudu,

s neutuchajícím obdivem k Vaší autoritě, jíž se těšíte u justiční stráže, Vám s radostí, jak Vám to na soudě klape, musím sdělit, že razance justičních strážců při hlavním líčení proti manželům Cicholským opravdu přibilo, jak jste avizoval své milostivé doporučení již ve svém velkodušném dopise ze dne 15. 5. t. r.

Problém ovšem nastává s tím, že jste si sice "svůj" soud zprivatizoval dokonale, avšak v rozporu se zákony i Ústavou českého tzv. právního státu. Vaši neotřesitelnou pozici pantáty to sice neohrozí, a jak by také mezi všemi těmi chapadly mohlo!, kverulující nevděčníci mají však další důvod, proč vrchnosti spílat.

Vězte tedy, že se opravdu, ale opravdu hluboce mýlíte, přisuzujete-li soudkyni Cukerové, státní zástupkyni či dalším soudním osobám v soudní budově a v jejich pracovní době jakési oprávnění k udělování souhlasu k "pořizování audiovizuálních záznamů své osoby a jejich uveřejňování". I když to pro Vaše blahorodí může být překvapením, tak již zmiňovaná Ústava totiž obsahuje zásadu, že vše, co zákon nezakazuje, mohou činit pouze občané, nikoliv státní orgány, které naopak mohou činit pouze to, co jim zákon výslovně dovoluje. Z této právní skutečnosti pak vyplývá, vysoce vážený pane předsedo soudu, že omotávat si hlavu talárem mohou beztrestně jen občané, nikoliv již soudkyně Cukerová, která je i na chodbě Vámi úspěšně zprivatizovaného soudu pořád státním orgánem. A proto i ona spolu se státní zástupkyní musí snášet veřejnou kontrolu své veřejné činnosti veřejného činitele, a to i pořizováním "audiovizuálních záznamů své osoby a jejich uveřejňováním", tím spíše, je-li soudkyně takto načapána při činnosti dosti nekalé.

Vraťme se ale k té Vámi milostivě doporučované vyšší razanci justiční stráže. Opět jste spolu se svými pochopy šlápli vedle, když tito soudní výtečníci razantně brachiálním násilím vyhazovali ze soudní síně občany, kteří po skončení dalšího výronu spravedlnosti Vámi úspěšně zprivatizovaného soudu proti manželům Cicholským okradeným Vaším slavným soudem o dítě, chtěli znát jména jinak bezejmenných soudkyň a soudce, kteří pana Cicholského poslali na tři roky do krimu, aby už je a Váš slavný soud neotravoval. Ony slavné soudkyně a onen slavný soudce Vámi úspěšně zprivatizovaného soudu totiž, vysoce vážený pane předsedo soudu, nebyli označeni štítkem se jménem, neřkuli akademickým titulem. A to je sice z hlediska Vašeho privátního soudu naprosto v souladu s ochranou jejich soukromí a soudní intimity, z hlediska dosud stále ještě panujícího právního pořádku českého tzv. právního státu jde ovšem o další smělý krok ke kabinetní justici, tedy o další nehoráznou nezákonnost, za kterou jako neodvolatelný justiční manažer nesete hypoteticky odpovědnost, resp. prakticky jen pobíráte plat z peněz daňových poplatníků - vrchnosti nevděčných kverulantů.

Takže třikrát a dost!, vysoce vážený pane předsedo soudu. Podle obsahu tohoto podání jde o třetí stížnost na nevhodné chování soudních osob, tedy na neoznačení bezejmenných soudců, kteří při hlavním líčení dne 2. 7. 2009 odsoudili manžele Cicholské, štítky se jmenovkami na jejich soudní stolici a v seznamu projednávaných věci před soudní síní, a na bezdůvodnou agresivitu blíže neurčených justičních pochopů, kteří toto násilí použili proti občanům, kteří se po skončení hlavního líčení oprávněně domáhali protiprávně zatajené informace o totožnosti soudkyň a soudce. Pokud i nadále, vysoce vážený pane předsedo soudu, budete ze mně a dalších občanů dělat za naše peníze blbce a ze své cvičící věže se nám vysmívat do očí, obrátím se již na ombudsmana, aby Vám to spočítal i s tou Vaší soukromou tělocvičnou v soudní kanceláři.

S pozdravem Sportu zdar! a v očekávání další plodné a konstruktivní spolupráce při posilování důvěry občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů

Luboš Patera


O průběhu hlavního líčení referuje Jiří Fiala

Zpravodajství TV Prima: Minuty Regionu 2. 7. 2009

Za týrání dítěte odešel od soudu Cicholski s třemi roky vězení, ČTK 2. 7. 2009

Soud v Praze potrestal manžele Cicholské za týrání malé dcery, metropole.regiony24.cz 2. 7. 2009


Přehled celého případu zde

Odvolání proti prvnímu rozsudku soudu prvního stupně

Rozsudek o zbavení rodičů Cicholských rodičovských práv bez jejich vědomí a účasti v soudním řízení

Reportáž z hlavního líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 22. 1. 2009

Reportáž z hlavního líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 12. 3. 2009

Reportáž z veřejného zasedání odvolacího soudu dne 2. 12. 2009