. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Causa Cicholští

Hlavní líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 12. 3. 2009

Hlavní líčení pokračovalo výslechem svědků. U některých svědkyň z Motolské nemocnice bylo pozoruhodné, jak přes značný časový odstup byly schopné manžele Cicholské očerňovat, pokud ovšem díky otázkám obhájce a pana Cicholského vypadly z role, jejich vypovídací schopnost značně poklesla. Ostatní svědkové, kteří dceru Cicholských jako lékaři ošetřovali, nic závadného v jejich péči neshledali. Jednání soudu skončilo námitkou podjatosti senátu a celého soudu poté, co předsedkyně senátu odmítla přijmout významné listinné důkazy obhajoby a obhájci znemožnila před závěrečnými řečmi poradit se s oběma svými klienty.


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Videomomentky Justičního kanálu
(video streaming 256 kb/s, .wmv; 13 min.)


Zpravodajství TV Prima: Minuty Regionu 12. 3. 2009, začátek cca. 2.40 minKausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009
Kausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009
Kausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009 Na stráž!
Kausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009; skrývající se soudkyně JUDr. Veronika Cukerová Kausa Cicholští - hlavní líčení 12. 3. 2009; skrývající se soudkyně JUDr. Veronika Cukerová


Vysoce vážený pan
JUDr. Tome Frankič
předseda Obvodního soudu pro Prahu 5
osoud.pha5@osoud.pha5.justice.cz; posta@osoud.pha5.justice.cz

na vědomí: Justiční kanál www.justicetv.eu

17. 3. 2009

Vysoce vážený pane předsedo obvodního soudu,

jistě jste již nedočkavý, abyste se dozvěděl, co se zase 12. března t. r. semlelo u Vašeho ctihodného soudu ve věci kriminalizace manželů Cicholských za to, že jim Vaším ctihodným soudem bylo bez jejich vědomí a přítomnosti ukradeno dítě. Ne, nebudu Vás rozjitřovat líčením, jak Její Ctihodnost JUDr. Veronika Cukerová ze své soudní stolice hodila zpět na hlavu obhájci jím předkládané důkazní prostředky v podobě nálezů Ústavního soudu; to i Vy, vysoce vážený pane předsedo obvodního soudu, jistě považujete za běžný výron justiční spravedlnosti (račte si laskavě všimnout, že píši o justiční spravedlnosti, nikoliv o justiční mafii). K osobě ctihodné JUDr. Cukerové Vám navíc musím s neutuchající vděčností vyjevit, že protentokrát svou hlavu do taláru neskrývala a soudní chodbou mezi svými spoluobčany a daňovými poplatníky proběhla za asistence justiční stráže již s hlavou hrdě vztyčenou. Nemá se přeci za co stydět, no ne?

Tentokráte jsem veden péčí o blaho manžele Cicholské kriminalizující státní zástupkyně, jejíž důstojnost byla po skončení hlavního líčení také na vážkách. Málem se totiž nedostala ven ze soudní síně. Zapomněla se tam - samozřejmě, že náhodně, nikoliv kvůli separátní poradě se soudkyní v rámci tolik oblíbené kabinetní justice - a soudní síň na pokyn soudkyně Cukerové neopustila jako další strana řízení a veřejnost. A když posléze i ona si vše potřebné s nezávislou ctihodnou JUDr. Cukerovou vyřídila a hodlala vystoupit do světel reflektorů a kamer, narazila na statné justiční strážce, kteří se bavili jak malí kluci držením kliky! Potom, když ji po přetahované o dveře pustili, musela kvůli takovým klukovinám ze soudní budovy pelášit na své pracoviště budovat právní stát, aniž stačila poskytnout čekajícím žurnalistům vyčerpávající rozhovor. No jen se podívejte:
http://www.justicetv.eu/causy/cicholsti/cicholsti2.htm

Je tohle možné, ptám se rozhořčeně, vysoce vážený pane předsedo obvodního soudu?! A žádám Vás, abyste nevycválané justiční strážce za jejich alotria exemplárně potrestal. Spoléhám přitom - jistě chápete -, že Vám přitom ani na mysl nevytane, že by snad nikoliv justiční strážci, ale Její Ctihodnost soudkyně se státní zástupkyní svými kabinetními praktikami narušovaly důvěru sprostého obžalovaného a dalších občanů v právní pilíře českého právního státu. Vždyť co je jejich přátelská konverzace proti posvátné krávě soudní nezávislosti.

S pozdravem Sportu zdar! a v očekávání další plodné a konstruktivní spolupráce při posilování důvěry občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů

Luboš PateraAudiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Odpoví vysoce vážený pan předseda, nebo neodpoví?
Telefonát s tiskovým mluvčím soudu a vedoucí soudní správy
(audio streaming 44 kb/s, .wmv; 6 min.)

A pak že neodpoví! A jak výstižně:Přehled celého případu zde

Odvolání proti prvnímu rozsudku soudu prvního stupně

Rozsudek o zbavení rodičů Cicholských rodičovských práv bez jejich vědomí a účasti v soudním řízení

Reportáž z hlavního líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 22. 1. 2009

Reportáž z hlavního líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 2. 7. 2009

Reportáž z veřejného zasedání odvolacího soudu dne 2. 12. 2009