. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Causa Cicholští

Hlavní líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 22. 1. 2009


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Reportáž Justičního kanálu
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 28 min.)
Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Zpravodajství TV Prima
Minuty Regionu 22. 1. 2009, 17.40 hod.
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 3 min.)Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009
Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009
Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009
Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009; skrývající se soudkyně JUDr. Veronika Cukerová Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009; skrývající se soudkyně JUDr. Veronika Cukerová
Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009
Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009 Kausa Cicholští - hlavní líčení 22. 1. 2009


Vysoce vážený pan
JUDr. Tome Frankič
předseda Obvodního soudu pro Prahu 5
osoud.pha5@osoud.pha5.justice.cz; posta@osoud.pha5.justice.cz

na vědomí: Justiční kanál www.justicetv.cz

4. 3. 2009

Vysoce vážený pane předsedo obvodního soudu,

dne 22. ledna 2009 jsem se jako správný kverulant zúčastnil hlavního líčení Vašeho ctihodného soudu proti manželům Cicholským. Před zahájením jednání soudu jsem byl bohužel přítomen nepěkné věci, a sice hrubé neúcty k soudnímu taláru, potažmo tedy k celé slavné soudní moci českého právního státu.

Skrývající se soudkyně JUDr. Veronika Cukerová Považte, vysoce vážený pane předsedo obvodního soudu, že k jednací síni přicházející nezávislá soudkyně Vašeho slavného soudu JUDr. Veronika Cukerová, do soudního taláru skrývala svou hlavu! Tímto způsobem rozhodně nezachovávala úctu k přítomným občanům a daňovým poplatníkům - včetně přítomných kverulantů -, ba dokonce ani k soudnímu taláru a k celé slavné soudní moci, kterou talár symbolizuje, jak, jsa na výsost rozhořčen, musím znovu opakovat. Lze dokonce říci, že takové jednání nezávislé JUDr. Veroniky Cukerové lze považovat za praktiku kabinetní justice, což je v cause vykonstruované kriminalizace manželů Cicholských Vaším slavným soudem o to pikantnější, že rodičům Cicholským bylo již bez jejich vědomí a účasti v soudním řízení ukradeno dítě a oni byli kabinetně zbaveni rodičovských práv neméně ctihodnou soudkyní Vašeho slavného soudu Mgr. Vilmou Ondrovou za účastenství ctihodné soudní čekatelky JUDr. Romany Ševců a ctihodné soudní tajemnice Stanislavy Votipkové. Tyto jmenované soudní ctihodnosti také až do nedávna svůj výron soudní "spravedlnosti" před rodiči Cicholskými a světem skrývaly.

Jako správný kverulant si Vám, vysoce vážený pane předsedo obvodního soudu, tedy stěžuji na nevhodné chování soudní ctihodnosti JUDr. Veroniky Cukerové, která zřejmě nechápe, že když ji daňový poplatníci vydržují jako veřejného činitele a jako veřejný činitel kromě čtrnácti či kolika platů ročně, dalších materiálních požitků a soudcovské definitivy, má také zvýšenou trestně právní ochranu své osoby i svých případných nestíhatelných deliktů, musí svou pravomoc a službu občanům vykonávat také veřejně. Jinak bychom se brzy - my kverulanté - mohli dočkat svých "zákonných" soudců i v přiléhavých kápích Ku-Klux-Klanu! Odhalte ji proto tvář, pane předsedo!

Podrobnosti naleznete na Justičním kanále - Causa Cicholští (www.justicetv.eu/causy/cicholsti/cicholsti.htm), kde můžete i spatřit ctihodnou hlavu JUDr. Veroniky Cukerové omotanou soudním talárem.

S pozdravem Sportu zdar! a v očekávání další plodné a konstruktivní spolupráce při posilování důvěry občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů

Luboš Patera


Hlavní líčení komentuje Jiří Fiala: O uloupeném dítěti a statečných novinářích

Rodiče šest let neviděli dceru, teď jim hrozí vězení, Novinky.cz, 23. 1. 2009

Případ manželů Cicholských, Google video, 23. 1. 2009


Přehled celého případu zde

Odvolání proti prvnímu rozsudku soudu prvního stupně

Rozsudek o zbavení rodičů Cicholských rodičovských práv bez jejich vědomí a účasti v soudním řízení


Hlavní líčení pokračovalo ve čtvrtek 12. března 2009 od 9 hodin u Obvodního soudu pro Prahu 5, budova B, č. dv. 3.

Reportáž z hlavního líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 2. 7. 2009

Reportáž z veřejného zasedání odvolacího soudu dne 2. 12. 2009